Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede browse-ervaring
Deze website maakt gebruik van cookies voor een goede browse-ervaring
Uw cookie-instellingen worden opgeslagen.

Impressum

Office Switzerland


intelligentfood Schweiz AG
Suurstoffi 20
CH-6343 Rotkreuz
+41 41 211 00 12
contact@intelligentfood.com
www.intelligentfood.com

Design, Code, CMS & Gifs:
www.nuelschoch.ch

INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER

Geregistreerde bedrijfsnaam: intelligentfood Schweiz AG

Nummer: CHE113.810.138

Handelsregister: Luzern, Zwitserland

DISCLAIMER

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoudelijke juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Schadeclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade door toegang tot of het gebruiken of niet gebruiken van de verstrekte informatie veroorzaakt door misbruik van de verbinding of door technische storingen, zal daarom worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de webpagina's of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR LINKS

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

AUTEURSRECHTEN

Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan intelligentfood Schweiz AG of de specifiek vermelde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen van de website moet vooraf schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden verkregen.